TTSİ-də tətbiq edilən standartlar

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

TTSİ-də tətbiq edilən standartlar

SOCAR öz fəaliyyətini beynəlxalq idarəetmə sistemləri olan ISO standartları əsasında qurmuşdur. Müəssisədə hazırda ISO 9001 (Keyfiyyət idarəetmə sistemi), ISO 14001 (Ekologiya idarəetmə sistemi), OHSAS 18001 (Əməyin mühafizəsi idarəetmə sistemi), ISO/IEC 17024 (Personalın sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən müəssisələr üçün ümumi şərtlər) beynəlxalq standartları tətbiq edilmişdir. Qeyd olunan standartların tətbiqi daxili və xarici bazarda müəssisənin müsbət imicinin formalaşmasına, idarəetmədə daha müasir metodların istifadəsinə, sifarişçilərin tələblərinə uyğun olaraq sənədləşdirmə işlərinin aparılmasına, işlərin təhlükəsiz şəraitdə, ətraf mühitə ziyan vurmadan və keyfiyyətlə yerinə yetirilməsinə, uyğunsuzluqların vaxtında aşkar edilməsinə və aradan qaldırılmasına, komanda şəklində işləmək bacarığının təkmilləşdirilməsinə və davamlı sifarişçi-podratçı münasibətlərinin qorunub saxlanılmasına yönəlmişdir. SOCAR-ın təlim fəaliyyəti zamanı müxtəlif peşələr üzrə yüksək nəticə göstərən dinləyicilərə ISO/IEC 17024 standartının tələblərinə uyğun olaraq beynəlxalq sertifikatlar təqdim edilməkdədir. Qeyd edilən standartlar üzrə ildə bir dəfədən az olmayaraq müvafiq sertifikatlaşdırma orqanları tərəfindən nəzarət auditləri keçirilməklə standartların tətbiqinin uyğunluğu qiymətləndirilir.
Həmçinin, tədris olunan təlim kursları Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının “İSO 29990: 2010 - Qeyri-formal təhsil və təlimlər üzrə öyrənmə xidmətləri - Xidmət göstərənlərə dair ilkin tələblər” əsasında Fransanın “Bureau Veritas” təşkilatı tərəfindən audit edildikdən sonra akkreditə olunmuşdur.
Bununla yanaşı, müəssisələrdə əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası sahəsində çalışan işçilər üçün tədris olunan təlim kursu Böyük Britaniyanın Əməyin Təhlükəsizliyi və Sağlamlıq İnstitutunun (İOSH) “Təhlükəsiz idarəetmə” təlim paketi üzrə lisenziyalaşdırılmışdır.
Bununla bərabər, SOCAR-ın regionda həyata keçirdiyi irimiqyaslı layihələr çərçivəsində neft-qaz istehsalat obyektlərində çalışan texniki heyətin peşə hazırlığını təkmilləşdirmək məqsədilə Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi növbəti uğura imza atmışdır. Belə ki, 1878-ci ildə Böyük Britaniyada əsası qoyulmuş, dünyanın 6 regionunda (Avropa, Yaxın Şərq, Asiya, Sakit Okean, Afrika, Amerika) 100-dən çox ölkədə 1300 nəfərlik işçi heyətindən və 200 nəfərlik təlim məsləhətçi şəbəkəsindən ibarət olmaqla, 350-dən çox işəgötürəni öz ətrafında birləşdirən, sənayenin 28 sektorunda 600 ixtisas üzrə ildə təxminən 1000000 sertifikat təqdim edən və hazırkı dövrədək 10000-dən çox təlim mərkəzini akkreditasiya etmiş qlobal səviyyədə nüfuza malik City & Guilds Group Kvalifikasiya qurumu (The City and Guilds of London Institute) tərəfindən TTSİ-nin Qobustan regional təlim mərkəzi akkreditasiya edilmiş, eləcə də Mərkəzin tədris etdiyi 3 ixtisas (Avadanlıqlara texniki xidmət texnologiyaları; Qaynaq-quraşdırma texnologiyaları; Elektrik-elektronika texnologiyaları) beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmışdır.