Qaynaqçı sertifikatı

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Qaynaqçı sertifikatı

Hazırda qaynaqçıların attestasiyasi, sertifikatlaşdırılması yeni işə qəbul olunan qaynaqçıların praktiki sınağı və sair işlər aparılır. Müəssisələrin sifarişlərinə və tətbiq olunan standartların şərtlərinə uyğun olaraq, ayrı-ayrı diametrli borular və müxtəlif markalı polad məmulatları üçün qaynaq prosedurlarının hazırlanmasını, həmin prosedurlara əsasən qaynaqçıların sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirir. TS EN İSO / IEC 17024 “Personal sertifikatlaşdırılmasını həyata keçirən müəssisələr üçün ümumi kriteriyalar” beynəlxalq standartı İSO 9606-1 “Qaynaqçıların bacarıqlılıq sınağı” standartların tələbləri səviyyəsində qaynaqçı hazırlığı prosesi təşkil olunur. Hazırda ayrı-ayrı təşkilat, müəssisə və fərdi müraciətlər əsasında qaynaqçıların 7 müxtəlif metod üzrə (əl ilə elektrik qövs qaynağı, metal-qövs inert qaz qaynağı, metal-qövs aktiv qaz qaynağı, aktiv qoruyucu qazla bütöv tel metal qövs qaynağı, volfram inert qaz-qövs qaynağı, oksigen asetilen qaynağı və polietilen qaynağı) sertifikatlaşdırılması həyata keçirilir və attestasiyadan müvəffəqiyyətlə keçən qaynaqçılara “SOCAR” və ya beynəlxalq “TÜRKAK” loqolu sertifikatlar təqdim olunur. Ümumilikdə, qaynaq prosesinə və qaynaqçı tərəfindən təqdim edilmiş qaynaq nümunəsinə SOCAR-da “Qaynaq inspektoru” beynəlxalq sertifikatına malik qaynaq mühəndisləri tərəfindən nəzarət olunur və rəy verilir. Bununla əlaqədar Qobustan regional təlim mərkəzinin qaynaq emalatxanasındakı mövcud kabinələr və müasir qaynaq aparatları (avtomat, yarımavtomat, əl-qövs, arqon və s.) eyni vaxtda 40 nəfər qaynaqçının qaynaq əməliyyatlarını yerinə yetirməsinə zəmin yaradır. Emalatxanada həmçinin qaynaqçılar üçün lazımi detalların hazırlanması baxımından müxtəlif təyinatlı dəzgahlar quraşdırılmışdır. Təlim mərkəzlərində qaynaqçıların praktikaya tam hazırlanması üçün qaynaq simulyasiya otağı qurulmuşdur. Bundan başqa, KHTM və STTM-də yüksək tələbərə cavab verən qaynaq emalatxanaları mövcuddur.