Qeyri-destruktiv müayinə sertifikatı

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Qeyri-destruktiv müayinə sertifikatı

Fiziki sınaq laboratoriyası metal və qaynaq tikişlərinin keyfiyyətini müxtəlif Qeyri-destruktiv müayinə üsulları ilə təyin edir. Qeyri-destruktiv müayinə–Ultrasəs, Radioqrafiya, Maqnit tozlama və Penetrant müayinə metodları hal-hazırda laboratoriyamızda istifadə edilir. Fiziki sınaq laboratoriyasında həmçinin Qeyri-destruktiv müayinə personallarının SNT-TC-1A tələbinə əsasən kvalifikasiya və səviyyə artırma kursları həyata keçirilir. Qeyri-destruktiv müayinə - Ultrasəs, Radioqrafiya, Maqnit tozlama və Penetrant müayinə metodları üzrə I və II səviyyəli NTD personalları hazırlanır. Fiziki sınaq laboratoriyası beynəlxalq TS EN ISO/IEC 17025:2017 “Sınaq və kalibrasiya laboratoriyalarının yetərliliyi üçün ümumi kriteriyalar” standartının tələbləri əsasında Türk akkreditə Qurumu tərəfindən akkreditə olunmuşdur. Həmçinin FSL-ə Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən Xüsusi icazə təqdim edilmişdir. Fiziki sınaq laboratoriyasında olan bütün cihaz və avadanlıqlar Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsində illik kalibrasiya olunur.