Digər sertifikatlar

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Digər sertifikatlar

TTSİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən mərkəzlərin başlıca vəzifələrindən biri neft sənayesi üçün kadr hazırlığı işinin təkmilləşdirilməsi və onun məzmununun müasir tələblər səviyyəsində yeniləşdirilməsidir. Mərkəzlərdə dinləyicilərə altı müxtəlif istiqamətdə – (mühəndis-texniki işçi və fəhlələrin istehsalatdan ayrılmaqla və ayrılmamaqla) ixtisasartırma, yenidən hazırlanma, ikinci peşəyə yiyələnmə, maarifləndirmə, təlimatlandırma kursları və yeni fəhlə kadrlarının hazırlanması üzrə təlim kursları təklif olunur. Keçirilən kurslarda praktiki məşğələ dərsin əsas hissəsini təşkil edir. Bu təlim mərkəzlərində hal-hazırda 400-ə qədər ixtisaslar üzrə kurslar təşkil olunur və kursları müvəffəqiyyətlə bitirən dinləyicilərə sertifikatlar təqdim olunur.