KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

Dəniz Neft-Qaz Sənaye Təlim Təşkilatının (OPİTO) standatlarının tələblərinə uyğun olaraq Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi