Ana səhifə

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında

Haqqında
Prev Next

Ana səhifə

SOCAR-ın Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi sifarişlər əsasında ölkənin neft-qaz və neft-kimya sənayesi və digər sahələri üçün ixtisaslı kadrların hazırlanması, peşələr üzrə təlim-tədrisin müasir tələblər səviyyəsində qurulması, sənayenin və cəmiyyətin ehtiyaclarını ödəyən yüksək keyfiyyətli təlimlərin təşkili, sertifikatlaşdırmanın yerinə yetirilməsində metodiki və texniki xidmətlərin göstərilməsi, o cümlədən dəniz neftçilərinə beynəlxalq standartlara və dəniz konvensiyalarına uyğun təlimlərin keçirilməsi məqsədilə fəaliyyət göstərir.

İdarə təlim-tədris mərkəzlərində ayrı-ayrı peşələr üzrə yeni fəhlə kadrların, SOCAR-ın mühəndis-texniki işçilərinin tələb olunan səviyyədə yenidən hazırlanmasını, Şirkətin müəssisə və təşkilatlarına işə qəbul olunanların əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası qaydaları üzrə təlimatlandırılmasını, müəssisə və təşkilatlarda çalışan qaynaqçıların attestasiyasını və sertifikatlaşdırılmasını yerinə yetirir. Həmçinin SOCAR-ın strukturuna daxil olan müəssisələrdə standartların tətbiqi və onlara nəzarət Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsinin fəaliyyət istiqamətlərindən birini təşkil edir.

Rəis:Süleymanov Fuad Salman oğlu
Ünvan:AZ1060, Bakı şəhəri, A. Manafov küçəsi, 1
Tel:521-30-23
Faks:521-30-26
URL:ttsi.socar.az
Email:ttsi@socar.az