TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

“İngilis dili” (yuxarı səviyyə)

İngilis dili tədris kursunun tədris planı 48 saatdan ibarət olub dinləyicilərə təqdim olunan dil səviyyəsinə uyğun olaraq konkret öyrənmə məqsədi daşıyan material bazasını və qarşıya qoyulan məqsədə çatmaq üçün inkişaf trayektoriyasını təqdim edir. Dilin tədrisi zamanı müasir təlim metodlarından, video materiallardan, filmlərdən, linqafondan istifadə edərək real situasiyaların yaradılması vasitəsilə dinləyicilərin dərslərdə aktiv iştirakına şərait yaradılır. Əsas tədris metodu ünsiyyət vasitəs Ətraflı

Kursun kodu:İD YS – T

Kursun keçirilmə tarixi: 27 may 2021-8 iyul 2021

Yer:Sumqayıt təlim, tədris mərkəzi (STTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur