TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs

Gəmi və liman vasitələrinin mühafizəsi üzrə beynəlxalq məcəllənin tələblərini, gəminin mühafizə planına uyğun olaraq sənədləşdirməni, gəminin mühafizəsinin qiymətləndirməsini, daimi hazırlığı, ehtimal terror aktlarına tez və effektiv reaksiya verməni, eləcə də onların qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsini təmin edən fəaliyyətlərin həyata keçirilməsinə heyəti öyrətmək. Ətraflı

Kursun kodu:GMMŞ

Kursun keçirilmə tarixi: 9 mart 2020-9 mart 2020

Yer:Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi (DİHMÜTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur