TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün)

Əmniyyətli idarəetmə sisteminin həyata keçirilməsi, ƏİS-nin strukturu üzrə tövsiyələr, bölmələr arasında qarşılıqlı əlaqə üsulları, əmniyyətli idarəetmə üzrə vəzifələr, gəmi heyətlərinin qəza hallarına hazırlığı və bu hallar zamanı fəaliyyət qaydaları öyrədilir. Ətraflı

Kursun kodu:ƏİHBMKH

Kursun keçirilmə tarixi: 9 mart 2020-9 mart 2020

Yer:Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi (DİHMÜTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur