TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

Liderlik və birgə iş fəaliyyəti

Gəmi heyətinin idarə olunması və təlimi üzrə praktiki biliklər, Beynəlxalq Konvensiyaların tələbləri, tövsiyələr və milli qanunvericiliк, vəzifə və tapşırıqların tətbiqinin idarə edilməsi bacarığı, effektiv idarəetmə resurslarının və qərar qəbul etmə üsullarının tətbiq edilməsi qaydaları öyrədilir, vəzifə və tapşırıqların tətbiqinin idarə edilməsi bacarığı aşılanır. Ətraflı

Kursun kodu:LBİF

Kursun keçirilmə tarixi: 9 mart 2020-9 mart 2020

Yer:Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi (DİHMÜTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur