TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

“Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

“Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə ixtisasartırma kursunun tədris planı 96 saat nəzəri hissədən və 104 saat istehsalat təcrübəsindən ibarətdir. Nəzəri hissədə istehsalatın xüsusiyyətləri, istifadə olunan elektrik avadanlıqlarının konstruktiv quruluşları, təsnifatı, tətbiq sahələri, onlara göstərilən texniki xidmətin növləri və mahiyyəti, müasir, məhsuldarlığı yüksək olan elektrik qurğuları haqqında, eyni zamanda elektrik qurğularında istifadə olunan nəzarət ölçü cihazla Ətraflı

Kursun kodu:EM 4/5 - İ

Kursun keçirilmə tarixi: 1 iyun 2021-17 iyun 2021

Yer:Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi (KHTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur