TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

ISO 50001:2018 “Enerji idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

“ISO 50001:2018 Enerjinin idarə edilməsi sistemi” beynəlxalq standartı kursunun tədris planı 16 saat nəzəri hissədən ibarətdir. Nəzəri hissədə əsasən istehsal və xidmət sahəsində fəaliyyət göstərən müəssisələrə enerji resurslarının idarə olunması, hədəflərə nail olunması, aktiv idarəetmənin həyata keçirilməsi, risklərin idarə edilməsi, bununla bağlı informasiya mübadiləsinin aparılması, idarəetmənin səmərəliliyinin artırılması, maliyyə hesabatlılığının təkmilləşdirilməsi, nəzarətin təmin edilməs Ətraflı

Kursun kodu:EİSBS

Kursun keçirilmə tarixi: 1 iyun 2021-2 iyun 2021

Yer:Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi (KHTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur