TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

"Texniki İngilis dili"

Müxtəlif istehsalat sahələrində çalışan mühəndis-texniki işçilərin dövrün dil tələblərinə uyğun olaraq texniki ingilis dili üzrə bilik, bacarıq və vərdişlərini inkişaf etdirmək məqsədilə təqdim olunan tədris planında xarici dili öyrənərkən eyni səviyyədə əhəmiyyət daşıyan qrammatika, leksika, texniki terminologiya bölmələrinə müvafiq məqsədyönlü qaydada yer ayrılmışdır. Ətraflı

Kursun kodu:TİD-T

Kursun keçirilmə tarixi: 2 iyun 2021-19 iyul 2021

Yer:Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi (KHTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur