TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı

Gəmilərin və liman vasitələrinin mühafizəsi üzrə beynəlxalq məcəllənin tələblərini, daimi hazırlığı, ehtimal terror aktlarına effektiv və tez reaksiya verməni, eləcə də onların qarşısının alınması üçün tədbirlərin görülməsini öyrətmək. Ətraflı

Kursun kodu:GMMEVMŞH

Kursun keçirilmə tarixi: 9 mart 2020-9 mart 2020

Yer:Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi (DİHMÜTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur