TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi)

Yüklərin xarakteristikaları, onların zəhərliliyi, təhlükələr, təhlükələrin yaranmasının qarşısının alınması qayda və üsulları, təhlükəsizlik və heyətin qorunmasını təmin edən avadanlıqlar, bədbəxt hadisələrin baş verməsinin qarşısının alınması qaydaları öyrədilir. Ətraflı

Kursun kodu:NTYƏGPH

Kursun keçirilmə tarixi: 9 mart 2020-9 mart 2020

Yer:Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi (DİHMÜTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur