TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

“Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat” (OPITO-nun “Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün)

OPİTO-nun BOSİET kursu üzrə təlim keçmiş şəxslər üçün nəzərdə tutulan bu kursda dinləyicilərə dənizdə sağqalma texnikası, yanğın riskinin minimuma endirilməsi və yanğınlarla mübarizə qaydaları öyrədilir və onların vərdişləri təkmilləşdirilir. Ətraflı

Kursun kodu:BDTTİHT - QK

Kursun keçirilmə tarixi: 9 mart 2020-9 mart 2020

Yer:Dənizdə insan həyatının mühafizəsi üzrə təlim mərkəzi (DİHMÜTM)

Onlayn müraciət et

  • Braşura və ya əlaqəli digər sənədlər
  • Bu kursa aid sənəd yoxdur