TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

BÜTÜN TƏLİMLƏR

# Kursun kodu Kursun adı

1

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum)

2

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə

3

MT – İ “Mühəndis texnoloq”

4

MM – İ “Mühəndis mexanik”

5

ME – İ “Mühəndis energetik”

6

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis”

7

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə

8

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə

9

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə

10

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə

11

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə

12

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə

13

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə

14

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə

15

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

16

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

17

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə

18

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

19

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

20

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

21

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

22

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə

23

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə

24

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə

25

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

26

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə

27

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə

28

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə

29

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə

30

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə

31

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə

32

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə

33

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

34

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə

35

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

36

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

37

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları”

38

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

39

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

40

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

41

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

42

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

43

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

44

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

45

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

46

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

47

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

48

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

49

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

50

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

51

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

52

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

53

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

54

L - M “Liderlik”

55

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası”

56

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları

57

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə)

58

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə)

59

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə)

60

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili”

61

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili

62

TZYD Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması

63

SBXGHÜTH Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq

64

GMMŞ Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs

65

GMMEVMŞH Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı

66

GMÜHT Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat

67

YMGP "Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə

68

SXQM Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi

69

SOXQSM Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis

70

GİTY Gəmidə ilk tibbi yardım

71

NKMDTYƏİHK Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya

72

GTN Gəmidə tibbi nəzarət

73

ƏİHBMSH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün)

74

ƏİHBMKH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün)

75

NTYƏGPH Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi)

76

EXDİSİQ Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları

77

İİOH İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq

78

BDTTİHT Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat

79

SDPHTTİHT Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat

80

SDPHQSMH Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı

81

BZİİDH Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq

82

MŞRİO Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması

83

SYGTH Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq

84

LBİF Liderlik və birgə iş fəaliyyəti

85

YTM Yanğın texniki minimumu

86

İTY "İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi)

87

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma

88

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı”

89

DİT (4-5) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə

90

DİT (5-6) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə

91

DİR Dalğıc işləri rəhbəri

92

DTT Dalğıcların tibbi təminatı

93

ÜƏ Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları

94

ÜT Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi

95

SDPYMYQTR “Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün)

96

ÜA Üzgüçülük üzrə attestasiya

97

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması

98

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi

99

YZİYVİODQ Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları

100

XAİTYG Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi

101

DTTƏFHŞHT (BOSİET) Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET)

102

BOHTT (HUET) Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET)

103

DFHDTT (FOET) Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET)

104

DQHTƏT “Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq”

105

DH Dəniz hüququ

106

HX Hovuzda xilasetmə

107

BDTTİHT - QK “Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat” (OPITO-nun “Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün)

108

NA-T “Nəfəsalma aparatları”

109

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“

110

KR – İ Komanda rəisi

111

QR – İ Qarovul rəisi

112

MMQŞH/RXM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası”

113

MMQŞH/YSM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Yanğınsöndürmə manqası”

114

MMQŞH/SPM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Sanitar postu manqası”

115

TÇ - Y “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

116

AM-Y “Avtoyükləyici maşinisti” peşəsi üzrə

117

İD YS – T “İngilis dili” (yuxarı səviyyə)

118

A – İ Atıcı

119

M/SOS – İ Mühafizəçi

120

KİS BS ISO 9001:2015 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

121

MSEP - T "MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə)

122

SMƏT İS ISO 45001:2018 “Sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi” idarəetmə sistemi

123

ƏMM – M Ətraf mühitin mühafizəsi

124

EM 4/5 - İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

125

EİSBS ISO 50001:2018 “Enerji idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

126

TİD-T "Texniki İngilis dili"

127

MMQŞH/QXQ – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Qəza-xilasetmə qrupu”