TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Kadr hazırlığının təşkili mərkəzi (KHTM)

# Kursun kodu Kursun adı

1

KİS BS ISO 9001:2015 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

2

MSEP - T "MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə)

3

SMƏT İS ISO 45001:2018 “Sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi” idarəetmə sistemi

4

ƏMM – M Ətraf mühitin mühafizəsi

5

EM 4/5 - İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

6

EİSBS ISO 50001:2018 “Enerji idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

7

TİD-T "Texniki İngilis dili"