TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Sumqayıt təlim, tədris mərkəzi (STTM)

# Kursun kodu Kursun adı

1

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə

2

MT – İ “Mühəndis texnoloq”

3

MM – İ “Mühəndis mexanik”

4

ME – İ “Mühəndis energetik”

5

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis”

6

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə

7

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə

8

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə

9

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə

10

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə

11

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə

12

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə

13

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə

14

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

15

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

16

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə

17

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

18

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

19

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

20

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

21

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə

22

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə

23

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə

24

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

25

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə

26

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə

27

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə

28

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə

29

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə

30

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə

31

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə

32

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

33

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə

34

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

35

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

36

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları”

37

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

38

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

39

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

40

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

41

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

42

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

43

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

44

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

45

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

46

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

47

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

48

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

49

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

50

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

51

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

52

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

53

L - M “Liderlik”

54

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası”

55

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları

56

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə)

57

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə)

58

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə)

59

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili”

60

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili

61

İD YS – T “İngilis dili” (yuxarı səviyyə)