TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Digər

# Kursun kodu Kursun adı

1

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə

2

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə

3

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə

4

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə

5

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

6

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə

7

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə

8

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə

9

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

10

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə

11

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə

12

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə

13

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə

14

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə

15

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə

16

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

17

TÇ - Y “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

18

AM-Y “Avtoyükləyici maşinisti” peşəsi üzrə