TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Dil bilikləri

# Kursun kodu Kursun adı

1

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları”

2

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə)

3

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə)

4

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə)

5

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili”

6

İD YS – T “İngilis dili” (yuxarı səviyyə)

7

TİD-T "Texniki İngilis dili"