TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

İT bilikləri

# Kursun kodu Kursun adı

1

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili

2

MSEP - T "MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə)