TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Peşə istiqaməti

# Kursun kodu Kursun adı

1

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

2

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

3

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

4

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

5

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

6

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

7

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

8

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

9

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

10

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

11

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

12

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

13

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

14

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

15

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

16

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

17

NKMDTYƏİHK Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya