TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Dəniz istiqaməti

# Kursun kodu Kursun adı

1

TZYD Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması

2

SBXGHÜTH Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq

3

GMMŞ Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs

4

GMMEVMŞH Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı

5

GMÜHT Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat

6

YMGP "Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə

7

SXQM Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi

8

SOXQSM Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis

9

GİTY Gəmidə ilk tibbi yardım

10

GTN Gəmidə tibbi nəzarət

11

ƏİHBMSH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün)

12

ƏİHBMKH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün)

13

NTYƏGPH Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi)

14

EXDİSİQ Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları

15

İİOH İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq

16

BDTTİHT Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat

17

SDPHTTİHT Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat

18

SDPHQSMH Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı

19

BZİİDH Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq

20

MŞRİO Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması

21

SYGTH Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq

22

LBİF Liderlik və birgə iş fəaliyyəti

23

YTM Yanğın texniki minimumu

24

İTY "İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi)

25

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma

26

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı”

27

DİT (4-5) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə

28

DİT (5-6) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə

29

DİR Dalğıc işləri rəhbəri

30

DTT Dalğıcların tibbi təminatı

31

ÜƏ Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları

32

ÜT Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi

33

SDPYMYQTR “Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün)

34

ÜA Üzgüçülük üzrə attestasiya

35

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması

36

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi

37

YZİYVİODQ Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları

38

XAİTYG Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi

39

DTTƏFHŞHT (BOSİET) Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET)

40

BOHTT (HUET) Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET)

41

DFHDTT (FOET) Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET)

42

DQHTƏT “Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq”

43

DH Dəniz hüququ

44

HX Hovuzda xilasetmə

45

BDTTİHT - QK “Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat” (OPITO-nun “Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün)