TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Digər

# Kursun kodu Kursun adı

1

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları

2

NA-T “Nəfəsalma aparatları”

3

ƏMM – M Ətraf mühitin mühafizəsi