TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Mexanika

# Kursun kodu Kursun adı

1

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə

2

MM – İ “Mühəndis mexanik”

3

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

4

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

5

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

6

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə

7

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə

8

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası”