TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

İxtisasartırma

# Kursun kodu Kursun adı

1

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə

2

MT – İ “Mühəndis texnoloq”

3

MM – İ “Mühəndis mexanik”

4

ME – İ “Mühəndis energetik”

5

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis”

6

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə

7

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə

8

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə

9

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə

10

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə

11

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə

12

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə

13

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə

14

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

15

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

16

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə

17

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

18

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

19

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

20

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

21

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə

22

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə

23

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə

24

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

25

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə

26

ÜƏ Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları

27

KR – İ Komanda rəisi

28

QR – İ Qarovul rəisi

29

A – İ Atıcı

30

M/SOS – İ Mühafizəçi

31

EM 4/5 - İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə