TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Təkmilləşdirmə

# Kursun kodu Kursun adı

1

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə)

2

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə)

3

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə)

4

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili”

5

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili

6

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı”

7

DİT (4-5) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə

8

DİT (5-6) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə

9

DİR Dalğıc işləri rəhbəri

10

DTT Dalğıcların tibbi təminatı

11

ÜT Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi

12

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi

13

İD YS – T “İngilis dili” (yuxarı səviyyə)

14

TİD-T "Texniki İngilis dili"