TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Təlimatlandırma

# Kursun kodu Kursun adı

1

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum)

2

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları

3

TZYD Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması

4

SBXGHÜTH Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq

5

GMMŞ Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs

6

GMMEVMŞH Gəmi mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı

7

GMÜHT Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat

8

YMGP "Yanğınla mübarizə" geniş proqram üzrə

9

SXQM Sürətli xilasetmə qayıq mütəxəssisi

10

SOXQSM Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis

11

GİTY Gəmidə ilk tibbi yardım

12

NKMDTYƏİHK Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya

13

GTN Gəmidə tibbi nəzarət

14

ƏİHBMSH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün)

15

ƏİHBMKH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün)

16

NTYƏGPH Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (xam neft ilə tankların yuyulması sistemi)

17

EXDİSİQ Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları

18

İİOH İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq

19

BDTTİHT Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat

20

SDPHTTİHT Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat

21

SDPHQSMH Stasionar dəniz platformalarının və üzən qazma qurğularının heyətləri üçün xilasedici qayıq və sallar, növbətçi qayıqlar, sürətli olmayan növbətçi qayıqlar üzrə mütəxəssislərin hazırlığı

22

BZİİDH Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq

23

MŞRİO Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması

24

SYGTH Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq

25

LBİF Liderlik və birgə iş fəaliyyəti

26

SDPYMYQTR “Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün)

27

ÜA Üzgüçülük üzrə attestasiya

28

YZİYVİODQ Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları

29

XAİTYG Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi

30

DTTƏFHŞHT (BOSİET) Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET)

31

BOHTT (HUET) Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET)

32

DFHDTT (FOET) Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET)

33

DQHTƏT “Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq”

34

DH Dəniz hüququ

35

HX Hovuzda xilasetmə

36

BDTTİHT - QK “Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat” (OPITO-nun “Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim” (BOSIET) kursu üzrə sertifikatlaşdırılmış heyət üçün)

37

NA-T “Nəfəsalma aparatları”

38

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“

39

MMQŞH/RXM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası”

40

MMQŞH/YSM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Yanğınsöndürmə manqası”

41

MMQŞH/SPM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Sanitar postu manqası”

42

MSEP - T "MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə)

43

MMQŞH/QXQ – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Qəza-xilasetmə qrupu”