TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Yenidənhazırlanma

# Kursun kodu Kursun adı

1

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə

2

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə

3

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə

4

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə

5

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə

6

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə

7

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

8

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə

9

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

10

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

11

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma

12

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması

13

TÇ - Y “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

14

AM-Y “Avtoyükləyici maşinisti” peşəsi üzrə