TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Digər

# Kursun kodu Kursun adı

1

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum)

2

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə

3

MT – İ “Mühəndis texnoloq”

4

MM – İ “Mühəndis mexanik”

5

ME – İ “Mühəndis energetik”

6

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis”

7

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə

8

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə

9

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə

10

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə

11

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə

12

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə

13

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə

14

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə

15

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

16

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə

17

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

18

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

19

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

20

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

21

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə

22

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə

23

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə

24

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə

25

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə

26

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə

27

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə

28

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə

29

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə

30

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

31

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə

32

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

33

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları”

34

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

35

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

36

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

37

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

38

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

39

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

40

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

41

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

42

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

43

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

44

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

45

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

46

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

47

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

48

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

49

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

50

L - M “Liderlik”

51

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası”

52

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları

53

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə)

54

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə)

55

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə)

56

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili”

57

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili

58

NA-T “Nəfəsalma aparatları”

59

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“

60

KR – İ Komanda rəisi

61

QR – İ Qarovul rəisi

62

MMQŞH/RXM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası”

63

MMQŞH/YSM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Yanğınsöndürmə manqası”

64

MMQŞH/SPM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Sanitar postu manqası”

65

TÇ - Y “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

66

AM-Y “Avtoyükləyici maşinisti” peşəsi üzrə

67

İD YS – T “İngilis dili” (yuxarı səviyyə)

68

A – İ Atıcı

69

M/SOS – İ Mühafizəçi

70

KİS BS ISO 9001:2015 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

71

MSEP - T "MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə)

72

SMƏT İS ISO 45001:2018 “Sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi” idarəetmə sistemi

73

ƏMM – M Ətraf mühitin mühafizəsi

74

EM 4/5 - İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

75

EİSBS ISO 50001:2018 “Enerji idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

76

TİD-T "Texniki İngilis dili"

77

MMQŞH/QXQ – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Qəza-xilasetmə qrupu”