TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi

# Kursun kodu Kursun adı

1

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum)

2

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə

3

MT – İ “Mühəndis texnoloq”

4

MM – İ “Mühəndis mexanik”

5

ME – İ “Mühəndis energetik”

6

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis”

7

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə

8

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə

9

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə

10

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə

11

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə

12

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə

13

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə

14

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə

15

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

16

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

17

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə

18

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

19

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

20

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

21

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

22

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə

23

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə

24

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə

25

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

26

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə

27

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə

28

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə

29

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə

30

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə

31

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə

32

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə

33

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

34

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə

35

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

36

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

37

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları”

38

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

39

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

40

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

41

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

42

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

43

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

44

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

45

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

46

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

47

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

48

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

49

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

50

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

51

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

52

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

53

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

54

L - M “Liderlik”

55

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası”

56

TYQYSZƏMTTNQ – T Təhlükəli yüklərin qəbulu və yola salınması zamanı əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası normaları və qaydaları

57

İD AS-T “İngilis dili” (adi səviyyə)

58

İD OS-T “İngilis dili” (orta səviyyə)

59

İD BS-T “İngilis dili” (başlanğıc səviyyə)

60

İİD -T İntensiv (sürətli) “İngilis dili”

61

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili

62

YTM Yanğın texniki minimumu

63

İTY "İlk tibbi yardım" (Sağlamlıq, əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası idarəetmə sistemi)

64

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma

65

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı”

66

DİT (4-5) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə

67

DİT (5-6) “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 5-ci dərəcədən I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 6-cı dərəcəyə dalğıc” ixtisası üzrə təkmilləşdirmə

68

DİR Dalğıc işləri rəhbəri

69

DTT Dalğıcların tibbi təminatı

70

ÜƏ Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün əsasları

71

ÜT Dənizdə işləyən neftçilər və gəmi heyət üzvləri üçün sağqalma metodikası, fərdi xilasetmə vasitələrindən istifadə və üzgüçülüyün təkmilləşdirilməsi

72

SDPYMYQTR “Stasionar dəniz platformaları və üzən qazma qurğularında yanğınla mübarizə, yanğın qruplarının təşkili və rəhbərlik” (rəhbər heyət üzvləri üçün)

73

ÜA Üzgüçülük üzrə attestasiya

74

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması

75

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi

76

YZİYVİODQ Yanğın zamanı ilkin yanğınsöndürmə vasitələrindən istifadə və onlarla davranış qaydaları

77

XAİTYG Xəsarət alana ilk tibbi yardımın göstərilməsi

78

DQHTƏT “Dənizdə qəza halları və təhlükəsizliyin əsasları ilə tanışlıq”

79

DH Dəniz hüququ

80

HX Hovuzda xilasetmə

81

NA-T “Nəfəsalma aparatları”

82

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“

83

KR – İ Komanda rəisi

84

QR – İ Qarovul rəisi

85

MMQŞH/RXM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Rabitə-xəbərdarlıq manqası”

86

MMQŞH/YSM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Yanğınsöndürmə manqası”

87

MMQŞH/SPM – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Sanitar postu manqası”

88

TÇ - Y “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

89

AM-Y “Avtoyükləyici maşinisti” peşəsi üzrə

90

İD YS – T “İngilis dili” (yuxarı səviyyə)

91

A – İ Atıcı

92

M/SOS – İ Mühafizəçi

93

KİS BS ISO 9001:2015 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

94

MSEP - T "MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə)

95

SMƏT İS ISO 45001:2018 “Sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi” idarəetmə sistemi

96

ƏMM – M Ətraf mühitin mühafizəsi

97

EM 4/5 - İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

98

EİSBS ISO 50001:2018 “Enerji idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

99

TİD-T "Texniki İngilis dili"

100

MMQŞH/QXQ – T Mülki müdafiə qüvvələrinin şəxsi heyətinin “Qəza-xilasetmə qrupu”