TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Dəniz Neft-Qaz Sənaye Təlim Təşkilatının (OPİTO) standatlarının tələblərinə uyğun olaraq Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi

# Kursun kodu Kursun adı

1

DTTƏFHŞHT (BOSİET) Dənizdə təhlükəsizlik texnikasının əsasları və fövqəladə hallar şəraitində hazırlıq üzrə təlim (BOSIET)

2

BOHTT (HUET) Batmaqda olan helikopteri tərketmə üzrə təlim (HUET)

3

DFHDTT (FOET) Dənizdə fövqəladə hallarda davranış üzrə təkrar təlim (FOET)