TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Mühəndis-texniki

# Kursun kodu Kursun adı

1

ATQİM MM – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis mexanik” ixtisası üzrə

2

MT – İ “Mühəndis texnoloq”

3

MM – İ “Mühəndis mexanik”

4

ME – İ “Mühəndis energetik”

5

NÖCAM – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə mühəndis”

6

ATQİM MT – İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis texnoloq” ixtisası üzrə

7

ATQİM MME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis metroloq” ixtisası üzrə

8

ATQİM ME - İ Ali təhsilli, qeyri-ixtisaslı mühəndislər üçün “Mühəndis energetik” ixtisası üzrə

9

KTƏ – M “Kompüter texnologiyasının əsasları”

10

MTİ ƏMTT – M Mühəndis-texniki işçilər üçün “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

11

L - M “Liderlik”

12

C# PD - T “C#” proqramlaşdırma dili

13

GMMŞ Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs

14

GTN Gəmidə tibbi nəzarət

15

ƏİHBMSH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (sıravi heyət üzvləri üçün)

16

ƏİHBMKH Əmniyyətli idarəetmə haqqında beynəlxalq məcəllə (komandir heyət üzvləri üçün)

17

EXDİSİQ Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları

18

MŞRİO Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması

19

SYGTH Sərnişinlərin, yükün və gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq

20

LBİF Liderlik və birgə iş fəaliyyəti

21

YTM Yanğın texniki minimumu

22

XMT Xilasedici matrosların təkmilləşdirilməsi

23

DH Dəniz hüququ

24

HX Hovuzda xilasetmə

25

KR – İ Komanda rəisi

26

QR – İ Qarovul rəisi

27

İD YS – T “İngilis dili” (yuxarı səviyyə)

28

KİS BS ISO 9001:2015 “Keyfiyyət idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı

29

MSEP - T "MS Excel proqramı" (yuxarı səviyyə)

30

SMƏT İS ISO 45001:2018 “Sağlamlığın mühafizəsi və əməyin təhlükəsizliyi” idarəetmə sistemi

31

EİSBS ISO 50001:2018 “Enerji idarəetmə sistemi” beynəlxalq standartı