TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Haqqında

KEÇİRİLMƏSİ NƏZƏRDƏ TUTULAN TƏLİMLƏR

TƏLİMLƏRİN SİYAHISI

Fəhlə

# Kursun kodu Kursun adı

1

M/SP-T Mühafizəçi (SOCAR Petroleum)

2

R – İ “Rəngsaz” peşəsi üzrə

3

B – İ “Bənna” peşəsi üzrə

4

S – İ “Suvaqçı” peşəsi üzrə

5

A – İ “Aparatçı” peşəsi üzrə

6

T – İ “Tornaçı” peşəsi üzrə

7

NQM – İ “Nasos qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

8

EQQ – İ “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

9

İP – İ “İzoləedici-plyonkaçı” peşəsi üzrə

10

NÖCAÇ – İ “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

11

TÇ – İ “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

12

EM – İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

13

KQM – İ “Kompressor qurğularının maşinisti” peşəsi üzrə

14

QÇ – İ “Quraşdırıcı çilingər” peşəsi üzrə

15

ÇBQMM – İ “Çəkib bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti” peşəsi üzrə

16

F – İ “Futerçi” peşəsi üzrə

17

QK 4/5 – İ “Qazla kəsən” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə

18

SKTA 3/4 - İ “Suyun kimyəvi təmizlənməsi üzrə aparatçı” peşəsi üzrə 3-cü dərəcədən 4-cü dərəcəyə

19

R - Y “Rəngsaz” peşəsi üzrə

20

S - Y “Suvaqçı” peşəsi üzrə

21

B - Y “Bənna” peşəsi üzrə

22

F - Y “Futerçi” peşəsi üzrə

23

D - Y “Dəmirçi” peşəsi üzrə

24

QK - Y “Qazla kəsən” peşəsi üzrə

25

EM - Y “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə

26

NQM - Y “Nasos qurğusu maşinisti” peşəsi üzrə

27

NÖCAÇ - Y “Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika üzrə çilingər” peşəsi üzrə

28

EQQ - Y “Elektrik qaz qaynaqçısı” peşəsi üzrə

29

EQQ ƏMTT – M Elektrik və qaz qaynaqçısı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

30

NQM ƏMTT – M Nasos qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

31

NÖCA ƏMTT - M Nəzarət-ölçü cihazları və avtomatika peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

32

KQM ƏMTT – M Kompressor qurğusu maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

33

İP ƏMTT – M İzoləedici-plyonkaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

34

AP ƏMTT – M Aparatçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

35

AN ƏMTT – M Anbardar peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

36

B ƏMTT – M Bənna peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

37

S ƏMTT – M Suvaqçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

38

R ƏMTT – M Rəngsaz peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

39

ÇBQMM ƏMTT - M Çəkib-bükücü, qablaşdırıcı maşınların maşinisti peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

40

EM ƏMTT – M Elektrik montyoru peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

41

T ƏMTT – M Tornaçı peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

42

QÇ – ƏMTT Quraşdırıcı çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

43

TÇ ƏMTT – M Təmirçi çilingər peşəsi üzrə “Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizlik texnikası”

44

NKQMAT- M “Nasos və kompressor qurğularında mərkəzləşmənin aparılma texnologiyası”

45

İİQD (III, 4) “III ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli dalğıc” ixtisası üzrə yenidən hazırlanma

46

İDH “I-II ixtisaslaşdırılmış iş qrupu üzrə 4-cü dərəcəli istehsalat dalğıc hazırlığı”

47

XMH Xilasedici matrosların hazırlanması

48

MMQ/KRH – T Mülki müdafiə qüvvələrinin “Komandir-rəis heyəti“

49

TÇ - Y “Təmirçi çilingər” peşəsi üzrə

50

AM-Y “Avtoyükləyici maşinisti” peşəsi üzrə

51

A – İ Atıcı

52

M/SOS – İ Mühafizəçi

53

EM 4/5 - İ “Elektrik montyoru” peşəsi üzrə 4-cü dərəcədən 5-ci dərəcəyə