Trainings planned to be held

About

Trainings planned to be held

Trainings planned to be held

Dəniz Neft-Qaz Sənaye Təlim Təşkilatının (OPİTO) standatlarının tələblərinə uyğun olaraq Təlim, Tədris və Sertifikatlaşdırma İdarəsi